وبلاگ

ترخیص کالا|ترخیص کار|ترخیص کالا از گمرک|ترخیص کار گمرک

ترخیص اقلام بهداشتی مقابله با کرونا قبل از تخصیص ارز

ترخیص اقلام بهداشتی مقابله با کرونا قبل از تخصیص ارز

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را برای ترخیص فوری کالاهای مقابله با کرونا از گمرکات در نظر گرفته است. در ادامه با سایت ترخیص کالا همراه باشید.

بر اساس جدیدترین ابلاغیه گمرک، کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز هستند، در صورت ارائه تاییدیه بانک مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز ترخیص می شوند.

این کالاها شامل لباس گان و تجهیزات سرمایه ای و اقلام مقابله فردی با ویروس کرونا هستند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس جدیدترین ابلاغیه گمرک، کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز هستند، در صورت ارائه تاییدیه بانک مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز ترخیص می‌شوند. این کالاها شامل لباس گان و تجهیزات سرمایه‌ای و اقلام مقابله فردی با ویروس کرونا هستند.

علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در نامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی کشور نوشته است: به پیوست تصویر نامه پنجم فروردین ۱۳۹۹ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر اینکه «به گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به ترخیص کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی یا کالاهای وارده به آنها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در نوبت تامین ارز بانکی قرار دارند و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز هستند» ارسال می‌شود.

براین اساس، صرفا کالاهای موضوع بخشنامه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ لباس گان موضوع شناسه ۷۴۳۰۶۵۳ و کالاهای موضوع نامه ۶۰/۳۴۰۴۵۱ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ وزارت صمت شامل تجهیزات سرمایه‌ای و اقلام مقابله فردی با ویروس کرونا و «صرفا در صورت ارائه تائیدیه بانک مبنی بر قرار گرفتن ثبت سفارش مربوطه در صف تامین ارز» با رعایت کامل مقررات اقدام کنند.

ترخیص اقلام بهداشتی مقابله با کرونا قبل از تخصیص ارز